ARTIST

Sự kiện / Events:

 • * EDM Y2 Music Festival (Nam Dinh)
 • * F Club: Headbangz reunion 1st Offline - (Hanoi)
 • * DJ Station - 1900 (Hanoi)
 • * RedHalloween by ConnectedAgency 2017 (Hanoi)
 • * Tuborg Open For Fun (Hanoi)
 • * Road to NEX: Rave Storm 2018 (Nam Dinh)
 • * Nex Music Festival 2018 (Hanoi)
 • * VNSound Night: We're Survivors 2019 (Hanoi)
 • * Bamboo City Carnival 2019 (Hanoi)
 • * VNSound 5th Anniversary 2019 (Hanoi)

Nơi làm việc / Residencies:

 • * 1900 Le Theater (Hanoi)
 • * The Opera Club (Hanoi)
 • * Gaia Lounge (Hanoi)
 • * Mojo Club Lounge (Hanoi)
 • * Mana Sky Lounge (Hanoi)
 • * Ball 8 (Hanoi)
 • * Joker Club (Hanoi)
 • * The BEDroom (Hanoi) 

MC Lil Bee has more than 6 years of experience in working with different DJs in the biggest bars and clubs in Hanoi, including  F Club, 1900 Theatre, Posh Sky Lounge, THE BEDroom,... 

The former break-dancer and nowadays MC Lil Bee also brings his fire to numerous festivals and events in Vietnam. EDM Y2 (2016, 2017) - Tuborg Open For Fun - Rave Storm 2018 - NEX Music Festival 2018, Bamboo City Carnival 2019 are some of the examples.


MC Lilbee vốn kinh nghiệm nhiều năm dưới vai trò một break dancer chuyên nghiệp tại BigToe Crew, hơn 6 năm cộng tác với nhiều DJ tại các bar, club đứng đầu Hà Thành như F Club, 1900 Theatre, Posh Sky Lounge, THE BEDroom,..

MC LilBee còn từng đốt lên nhiều ngọn lửa nhiệt trong lòng người yêu âm nhạc trong nhiều festival, event cả nước như: - EDM Y2 (2016, 2017) - Tuborg Open For Fun - Rave Storm 2018 - NEX Music Festival 2018, Bamboo City Carnival 2019.